≡ Menu

Znamenitosti Češke

Na Češkem najdete številne znamenitosti in Praga, njeno najbolj popularno mesto je samo eden od razlogov. Kljub temu, da ima že Praga zelo veliko zanimivosti, jih ne manjka tudi v preostali Češki.

Na strani bomo omenili nekaj največjih znamenitosti Češke, bolj podroben pregled pa najdete tudi pri posameznem kraju.

Prav tako priporočamo nakup turističnega vodnika za Češko, kjer najdete podrobne opise vseh večjih znamenitosti, zraven tega pa v njih najdete obilo drugih koristnih informacij.